Sveriges energisnålaste datacenter växer, ny hall hos Phonera

  • PUSHA

För ett år sedan invigde Phonera vad de anser vara Sveriges energisnålaste datacenter i Linköping, ett hus i en stor före detta Ericsson mobiltelefonfabrik i Linköping hos dotterbolaget Netcamp.

Då väntade man sig inte att fylla de 84 racken förrän inom två år. Redan i april var de fulla, och beställningar finns nu till en tredjedel av nästa hus som invigdes idag. Vi på Binero besökte denna frikylecoola hall på invigningen.

”BANG!”, den tekniske chefen Jonas Belfrage slår av strömmen till de 84 racken med kundservrar i Datahall A, besökarna rycker till, ljuset i rummet fladdrar till. Efter tre sekunder startar systemet automatiskt en av hallens fyra dieslar, en Volvo Penta-motor vars 740 hästar ryter i sitt skal på gården, innanför dubbla stängsel varav ett elektriskt. UPS-batterierna tar upp de 18 sekunderna innan dieseln helt tagit upp belastningen och ingen av servrarna berörs. Detta test görs var månad på Phonera i Linköping, men det är dramatiskt ändå.

Aldrig något driftsstopp

- Vi har aldrig haft något driftsstopp på Phonera, vare sig här eller i Hammarby Sjöstad, säger Jonas Belfrage och som Phonerakunder sedan flera år kan vi inte konstatera motsatsen. Leverantören planerar sina datahallar själva med full redundans och tidvis okonventionella lösningar. I Linköping används t.ex. 12 km ledningar med markkyla samt frikyla från luften för att sänka elförbrukningen med 65 procent jämfört med konventionella datahallslösningar. Varmluften koncentreras i stängda korridorer, HACS:ar (Hot Aisle Containment System) för att effektivt kunna kyla den. Elen som används är grön vattenfallsel.

Maximera energieffektiviteten

Power Usage Effectiveness (PUE-talet) mäter förhållandet mellan el man måste tillföra ett datacenter och den el man sedan använder i den, alltså hur mycket extra el som behövs. PUE-talet brukar vara kring 1,6 och ett önskvärt tal 1,3. Phoneras Linköpingshall kommer under det och siktar på att ligga mellan 1,2 och 1,25. Spännande initiativ för att ytterligare minska strömförbrukningen till nästa hall byggs är att öka inflödet av frikyla (men då krävs hela tiden rejäla filter, smutsig utomhusluft kan man inte släppa in hur som helst) och att gå över till att ge servrarna el med likspänning istället för att som i dag konvertera till växelström.

Hus, larm, väktare och gas

Anläggningen har i övrigt, med hus-i-hus-konstruktionen ett omfattande skalskydd med dubbla stängsel, elstängsel, larm, dubbla väggar, mer larm och Securitas alltid på plats.

I händelse av en brand larmar lasersensorer som upptäcker de tjockare rökpartiklarna redan innan synlig rök bildats. Då utlöses en argonitgas som är ofarlig att andas men som sänker mängden syre i luften och kväver tidigt upptäckta bränder inom 60 sekunder.

Banker och myndigheter på kundlistan

Phoneras tekniske chef Niklas Beckvid ser fram emot att få erbjuda Binero och andra snabbväxande företag utrymmen och replikerade lösningar hos ännu fler av Sveriges energisnålaste och säkraste datahallar. Phonera har idag redan banker och myndigheter som Post- och Telestyrelsen på kundlistan och den växer snabbt.

För den som vill fördjupa sig ännu mer detta finns fler bilder nedan samt broschyren Phonera_datacenter och Tech360:s reportage.

Vi lyfter på hatten och ser fram emot mer innovation!

Vad vill du se hos en datahall? Skriv loss nedan!

 

Phonera Netcamp/ST Ericsson Mjärdevi

 

 

Övervakningsskärmar

 

 

Cool Aisle/Kool korridor

 

 

Hot Aisle/Instängd korridor (bastun)

 

 

Dieselmotor i extern byggnad

 

 

Kylvätska: gubbe glad utomhus/gubbe mindre glad inomhus

 

 

Magnus Johansson/Lagkapten, Linköpings Hockey Club invigde

 

Bilder: Binero


Bäst i test två år i rad - Internetworld

Rekommenderas av InternetworldVi är prisade för vår goda support, höga funktionalitet och kontrollpanel.