NextConf2011: Data Love Dag Ett

  • PUSHA

Igår inleddes internetkonferensen NextConference 11 med tema Data Love i Berlin. Kärleken för stora mängder data är tydlig då diskussionerna oundvikligen leder till diskussioner om datafrihet, personlig information säljs idag vidare som det “nya guldet”. Diskussionerna rör sig kring den öppna data som möjliggörare såväl som integritetsförgörare. Andrew Keen sammanfattade det bäst, att om personliga data är guld så är våra idéer är kolen, potentiella diamanter som fäller avgörandet mellan att blint konsumera och delta i information, samt dessutom att skapa tjänsterna som är grunden för  båda aktiviteterna.

Why data must remain Neutral. Andrew Keen, @ajkeen

Författaren till boken “Digital Vertigo” säger; “Data is not the new oil, personal data is. Ideas are the new coal.” Säger Andrew Keen. Vi delar med oss av personlig data som aldrig förr, genom sociala nätverk som Facebook, Instagram, Colors, alt som är infrastruktur för personlig data.

Ingen tvingar oss att del med oss information på Facebook, utan vi delar med oss av narcissistiska anledningar, men det hade varit för enkelt att säga att det bara är det. Med tjänster såsom mikrofinanstjänster som (svenska, Malmöbaserade) Flattr bildar vi och godkänner en högst individuell meritokratisk ekonomi och världsbild där vi blir vårt egna brand. Vår personliga data genererar vårt varumärke med mening och konsekvenserna blir förverkligandet av den nya ekonomin det är vår tids industriella natur och inte bara nostalgi och narcissism. Vår personliga data är guld  men det är vi som driver ekonomin med våra handlingar.

Han fortsätter, “jag är nostalgisk kring webb 1.0 där man kunde vara privat, nästan hemlig, idag kan man inte sticka ut huvudet genom fönstret utan att nån kan ta reda på var du är och vem du är genom enkla medel. Han tystnar.

Jag funderar på den sista sidan senaste amerikanska Wired som skämtsamt beskriver en inte helt omöjlig framtid med en ansiktsspray som gör att man inte blir igenkänd av igenkänningstekniken som idag finns väl använd  i våra bild program som tex iPhoto.

Facebook är gratis för att vi delar med oss av all information, precis på samma sätt som Google vill kunna indexera all världens data så är likheterna stora mellan  dess tjänster så väl som geolocation-tjänster, det är därför investerare vill investera i dem, för de kan sen sälja information om användarna. I framtiden kommer vi veta vad som gjorts, vad som görs och vad som kommer göras. I just dessa avseenden är det intressant att minnas att det just dessa dataströmmar som hos regeringar som Kina, Egypten m.fl.  nyttjas till förtryck och de är helt olika västvärldens privata företag som säljer vidare för egen vinnings skull. I slutändan, avslutar han, är det vi som väljer vad vi går med på i utbyte mot vad, det ska vi vara medvetna om. Det är vi som är oljan.

 

Visualiserad öppen data. Christopher Osborne, ITO World, @osbornec

För få visualiserar data bra nog, så jag kommer att välja att visualisera data med historier. Open StreetMap startades för flera år sedan och data lades till av entusiaster och vi har i efterhand kunnat visualisera hur det spred sig i vackra animationer och det är vackert, men vad med användbarheten av just öppen data? Utöver att OpenMaps spred sig runt hela världen till alla storstäder så funkade den bäst, och tillförde mest värde efter Haiti. Det var den nyuppbyggda kartan som gällde för sök- och räddningstjänsten efter naturkatastrofen, då alla kunde lägga till data och det var de data som var tillgängliga och pålitliga i området just då. Mer om det på BBC.

Historiskt sett så började vi med att lämna efter oss information som runor, det var där det började, avgörande ögonblick då folk lärde sig att förmedla information. Florence Nightingale som var den första som påvisade att dödssiffrorna i krig mellan överlevande och döende, kunde hejdas med hjälp av grundläggande hygien. Det var the power of stats på den tiden, tänk dig vad vi kan göra idag med öppen data.

 

Ett av favorit exemplens är just Ash cloud för ett par år sedan, som visualiserade hur lite/ mycket utsläppen minskade och ökade under och efter vulkanaskans utsläpp, säger Christopher och citerar Alfred Korzybski. “The map is not the territory”.

 

Generellt så jobbar Christopher med licensierad men öppen data, och mottot är, att om du tar så bör du ge tillbaka. På ITO World ser de sig aldrig som ägare av data bara användare, vi lånar och ger tillbaka, vi använder öppen data, vi ger vidare data och vi möjliggör för samhällen att tillgodogöra sig data och det är så du skapar förändring. Genom att visualisera kan du skapa berättelse. Skapa de verktyg som möjliggör samhällen att arbeta tillsammans med data och analys.

 

Hur algoritmer påverkar våra liv. Kevin Slavin, Area/code. @slavin_fp

Första dagen började med ett fantastiskt tal av Kevin Slavin som talade om hur algoritmer påverkar våra liv, allt från hur man designade och mot-designade algoritmer som matematiker under andra världskriget för att övervinna varandra, svarta boxar i flygplan som samlar information om olyckor till det som senare kallades blackbox  insurance algorithms (försäkringsalgoritmer) och till vår globala aktiemarknad som påverkas av algoritmer då aktier ska säljas och köpas.

Ett exempel som lyfts är  hur Netflix hade algoritmen Cinematch som var ok, den genererade 60% av alla merköp.  Netflix var öppna och ödmjuka inför att det kunde göras bättre och gjorde en öppen inbjudan/tävling för förbättring och det vinnande förslaget är det som används idag, som tydligen överstiger bruset som vår egna hjärna producerar.

Kevin lämnar oss i slutat av talet med tankar om  risken för monokulturfrågor som  “Men vad händer om när allt beräknas på befintlig risk, förstör man risken för innovationer som uppstår just ifrån att bryta invanda mönster?”.


Bäst i test två år i rad - Internetworld

Rekommenderas av InternetworldVi är prisade för vår goda support, höga funktionalitet och kontrollpanel.