Uppgraderingen av BineroNet: så lagras dina data hos oss

  • PUSHA

Binero har sedan 2007 växt fortare än något annat svenskt webbhotell. Samtidigt återinvesteras alla intjänade medel för att samtidigt skapa den säkraste och bästa tänkbara webbhotellplattformen. Tidigare har vi berättat om vår driftavdelning som började sitt arbete i augusti 2010. Här lite om hur era data lagras hos oss i ett lagringsnät och det omfattande arbete driftteamet gjort hittills.

 

Lagringsnätets struktur

Lagringslösning från NetApp

Ett webbhotell som Binero lagrar på ett säkert sätt webbplats- och maildata för flera tiotusentals kunder, data som alltid måste finnas snabbt åtkomliga varifrån som helst. Modellen kan liknas vid en vanlig persondator med lagringsutrymme (hårddisk), processor och internminne. På webbhotellet har man istället för en hårddisk hundratals koordinerade hårddiskar av hög kvalitet i en lagringslösning i serverrack. CPU och internminnesfunktionerna hos en persondator motsvaras här av flera hundratals virtualiserade servrar (ovanpå fysiska servrar). Ovanpå detta finns ett nätverk med accesstackar, switchar, routrar och brandväggar innan in- och utgången till internet.

Vi börjar med att gå till botten med historien, med storage och strukturer under servernivån. Bineros huvudsakliga lagringslösning är en premiumvariant med NetApp-diskar uppsatta vertikalt i serverrack (se bild). Ovanpå detta finns två ”huvuden”, styrenheter som helt kan ta över varandras roller om en skulle fallera.

Struktur på lagring och lagringsnätverket

 

Lagringsnätet i augusti

Bild från driftmöte i loungen: Kim, Johan och Olof tänker till.

I början på hösten hade Binero en redundant lösning med dubbla 1 GB kopplingar och dubbla switchar mellan ESX (hårdvaru-) servrarna och lagringslösningarna. Switcharna är växlar som styr datatrafiken mellan de olika noderna. Under 2010 mer än fördubblades mängden kunder och redan under tidig höst var det klart att kopplingarna var för svaga givet den ökande mängden servrar. Strukturen var inte heller optimal, kunddata routades också via flaskhalsar, båda sakerna orsakade seghet.

Större, smartare och säkrare

Under hösten upphandlades nya switchar. Efter jämförelser mellan flera av marknadens Gigabit-switchar bytte vi samtliga switchar mot nya. Strukturen ändrades och en stor mängd kopplingar tillfördes (även 10 GB-kopplingar) så att kapaciteten i kopplingarna i lagringsnätet minst dubblerades och i en del fall även tjugodubblades. Onödig komplexitet i antal lagringsvolymer (som partitioner på en hårddisk) har tagits bort för att underlätta monitorering och det har blivit mycket enklare att fördela kundkonton på ett effektivt sätt.

Ingen nedtid


I februari 2011 dubblerade Binero med en större investering antalet NetApp-enheter. Antalet virtuella servrar har ökats med 67% under hösten. Vi har gjort stora investeringar för att skapa ett snabbt, stabilt och mycket redundant lagringsnät. Det har inte förekommit ett enda oplanerat avbrott på lagringsnätet överhuvudtaget sedan 11:e November 2010.

I nästa avsnitt går vi in på arbetet ovanför servernivån, i nätverket och dess koppling mot omvärlden.


Bäst i test två år i rad - Internetworld

Rekommenderas av InternetworldVi är prisade för vår goda support, höga funktionalitet och kontrollpanel.