Så mäter man energieffektivitet i datorhallen

  • PUSHA

Grön energi! Bild från Clker.com

I takt med att allt fler konsoliderar, virtualiserar och moln-ifierar sina datacenter ökar mängden beräkningar som görs i centrala datahallar. Det betyder bland annat att den kylning som tidigare gjordes i kontorslokaler i större utsträckning nu måste göras i datahallarna.

Detta ställer nya krav på mätning av energieffektivitet eftersom det mesta av den energi som används för att driva saker sen måste ledas bort i form av värme. Då vi på Binero är extremt intresserade av då vi ständigt försöker hålla vår miljöpåverkan till ett minimum och vår datahall har just nu 1,39 i PUE-tal, och använder certifierad vattenkraftsel.

 

PUE, DCiE, CUE och WUE

Energieffektiveten är något som också påverkar valet av IT-utrustning. Till exempel kan en dyr server med högre verkningsgrad bli ekonomiskt försvarbar när kostnaden för kylning tas med i beräkningen. Branschorganisationen The Green Grid introducerade måttet PUE, Power Useage Effectiveness, 2007. Det är idag ett slags de-facto standard. PUE-talet fås genom en enkel uträkning som dividerar den totala mängden energi som tillförs ett datacenter med mängden energi som används för att driva dess IT-utrustningen. Ett teoretiskt totalt effektivt datacenter skulle alltså ha PUE-talet 1. Idag ligger medel runt 2,5. Det vill säga att för varje watt som används för IT-utrustningen måste 2,5 watt tillföras för att även mata kylning, belysning, säkerhetssystem, transformering och kringutrustning som batteribackuper.

Enligt intresseorganisationen The Uptime Institute är ett PUE-tal på 1,6 nåbart för de flesta.

Google publicerar sina PUE-tal varje kvartal och med diverse fotnoter kommer de ner till 1,1 till 1,2. Och en titt på fotnoterna visar att PUE inte är så enkelt som det låter alla gånger.

Ett annat exempel på brister hos PUE-modellen är att ett datacenter som virtualiseras och blir effektivare kan få ett högre PUE-tal. Detta eftersom mindre energi nu går åt för att driva IT-utrustningen. På samma sätt blir PUE-talet sämre om ett datacenter med många x86-servrar körs på hög belastning än om de bara utnyttjas till ett fåtal procent av sin kapacitet. Detta eftersom x86-servrar drar mycket energi även när de går ”på tomgång”.

Ett "grönt" datacenter. Bild från IBM.

PUE kan alltså ge en jämförelse mellan olika datacenter men ger inget bra underlag för att mäta lokala förbättringar över tid. Som alltid finns också en avvägning mellan säkerhet och effektivitet. Att skapa redundans genom att dubblera funktioner ökar också PUE-talet. Vid sidan av PUE finns måttet DCiE, Data Center infrastructure Efficiency, som bygger på samma mätvdärden som PUE fast täljare och nämnare har bytt plats i ekvationen. The Green Grid har även tagit fram måtten CUE och WUE. CUE, Carbon Usage Effectiveness räknar på utsläpp av koldioxid. WUE, Water Usage Effectiveness ser till miljömässig hållbarhet i vattenförbrukning. Det senare värdet blir naturligtvis helt olika ifall du slösar med vatten i ökenstaden Las Vegas eller vid Torneåälvens strand.

PPE

Sun Enterprise 450. En gammal, trevlig, bjässe som drar enorma mängder ström.

Undersökningsföretaget Gartner blandade sig i leken 2009 genom att lansera mätvärdet PPE, Power to Performance Efficiency. Det är ett försök att mäta förhållandet mellan hur mycket verkligt datorarbete som utförs per förbrukad energienhet. Det skapades för att mäta effektivitet på maskinnivå och mäter inte utifrån ett tänkt idealtillstånd utan vad organisationen själv ser som realistiskt mål.

Gartner är definitivt något på spåret här, men allra bäst vore ett mått som visar hur mycket energi som krävs för ett visst mått av nyttigt datorarbete, exempelvis processorinstruktioner per watt. Men alla som hört x86-anhängare, Sparc-supportrar och stordator-hangarounds debattera värdet av processorcykler i databaser på sina respektive plattformar inser att ett sånt värde blir svårt att enas kring ens i teorin.

I slutändan bestäms vilka servrar som en organisation använder utifrån faktorer som: Vad som redan finns.Hur dyr elektriciteten är och förväntas bli. Hur dyrt det är att köpa en ny server med 16-kärniga processorer jämfört med kostnaden att kyla, driva och betala licenser för befintliga servrar. Om det finns någon annan användning för de servrar som redan är i drift och deras rack-platser. Sen tillkommer frågor som vilka operativsystem, IT-miljöer och leverantörer som organisationen vill ha att göra med.

En vacker dag kanske det dyker upp fullständigt rättvisande mätetal för energieffektivitet i datacenter. Låt oss då hoppas att de blir lättare att förklara för icke-tekniska överordnade än PUE, DCiE och PPE.


Bäst i test två år i rad - Internetworld

Rekommenderas av InternetworldVi är prisade för vår goda support, höga funktionalitet och kontrollpanel.