Så jobbar Polisen med sociala medier

  • PUSHA

Om du har följer aktuella webbdiskussioner kanske du också har märkt några av dem som handlat om Polisen och dess närvaro på nätet? Att vi 2011 förväntar oss att såväl grannen granne som myndigheten med stort M ska finnas tillgänglig och föra dialog med oss där vi själva konverserar och lever stora delar av vårt vardagliga liv är inte konstigt. Men vilken sorts webbsocial närvaro kan en organisation som Polisen egentligen ha och hur tänker de själva kring möjligheter och problem kring det? Näst ut i Binero webbhotells intervjuserie kring organisationers arbete med den sociala webben är Anna Maria Böök från Rikspolisstyrelsen!

Tidigare i serien: Svanen, Posten, KF Gymnasiet, Forma Books, Unicef, Naturskyddsföreningen och Utbildning.se

Hej Anna Maria! Vad spännande att få lite “inside news” från polisen. Men först, vem är du och vad har du för roll hos polisen?
– Jag heter Anna Maria Böök och jobbar som kommunikationsstrateg på Rikspolisstyrelsen.

Hur länge har Polisen varit aktiva i sociala medier och hur/varför initierades den aktiviteten?
– Polisen håller på att utveckla närvaron i sociala medier. Några närpolisområden har kommit igång i sociala medier och vi finns också på nationell nivå. Rikspolisstyrelsen tog i våras fram en handledning för Polisen i sociala medier och arbetet har just börjat.

Vilken typ av information är det ni går ut eller planerar att gå ut med då? Det vill säga, vad vill ni kommunicera i de sociala medierna och till vilka vänder ni er främst?
– Närpolisområdena vänder sig främst till dem som bor i närområdet. Då kan polisen i området informera invånare i området om vad polisen gör i där, hur man skyddar sig mot brott, be om tips och hjälp, återkoppla och så vidare.

Får ni respons och för en aktiv dialog eller använder ni främst de sociala kanalerna som rena informationsarenor?
– Det beror på avsändare och kanal. Närpolisområdena som använder sociala medier använder det för både informationskanal och aktiv dialog. På Twitter har vi några rena informationsflöden. Vi verkar ju både på regional och lokal nivå och var och hur vi finns kan man till exempel läsa mer om på polisen.se/socialamedier . 

Vad tror du att det finns för skillnader mellan att representera ett organ som Polisen till skillnad från exempelvis kommersiella företag och andra aktörer med helt andra premisser?
– Att verka i sociala medier handlar om att flytta ut delar av sin verksamhet i en annan arena, oavsett om man är en offentlig myndighet eller ett kommersiellt företag. Men jag tycker att myndigheter måste göra ett ännu mer grundligt förarbete kring syfte och nytta för allmänheten. Som myndighet har man också mer krav på sig kring diarieföring med mera.

Vilka ser du som de största utmaningarna och svårigheterna, för er?
– Den största utmaningen är resurserna, att hitta ett smart sätt att jobba med sociala medier. Jag tror att det är viktigt att ansvaret för kommunikationen i sociala medier ligger där ordinarie verksamhetsansvaret för frågorna ligger. Om syftet i ett närpolisområde är att kommunicera med invånarna i området, bör ansvaret i sociala medier ligga på de poliser som jobbar i området.

Och om vi fokuserar på “the bright side” – vilka är vinsterna med att vara webbsocialt aktiva där ni är?
– Närvaron i sociala medier kan bidra till en ökad synlighet och tillgänglighet och till det brottsförebyggande arbetet. Dialogen mellan medborgare och polisen fortsätter eller skapas i sociala medier. Vi kan enkelt och snabbt nå medborgare i närområdet med information. Vi kan be om tips och hjälp kring olika händelser och återkoppla till de medborgare som hjälper till. Många är intresserade av att veta vad Polisen gör i området och att få information om hur man skyddar sig mot brott.

Kan du nämna en särskild aktivitet eller insats i den sociala sfären som du tycker att Polisen hittills gjort riktig bra?
– Många av de närpolisområden som är igång i sociala medier gör ett väldigt bra jobb. Det blir ytterligare ett sätt att vara synlig och tillgänglig för allmänheten.

Och framtiden, hur ser den ut – vad hyser du för förhoppningar för det kommande året?
– Att Polisen fortsätter att utveckla närvaron i sociala medier.

 

Snabbfakta Polisen

Beskrivning av organisationen på max 140 tecken: Polisens ska öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås, fler brott ska också klaras upp.

Antal anställda inom organisationen: ca 28000

Twitter: För alla län finns nyheter, händelser och trafikbevakningsinformation på Twitter, se till exempel @polisen_sthlm och @polisen_soder. Nationella nyheter finns på @polisen_rps.

Facebook: Finns snart närvarande nationellt och flera närpolisområden finns redan på Facebook.

Youtube: www.youtube.com/polisen

Läs mer på www.polisen.se/socialamedier


Bäst i test två år i rad - Internetworld

Rekommenderas av InternetworldVi är prisade för vår goda support, höga funktionalitet och kontrollpanel.